(! New Mixer) BIK BPR-8500 Digital karaoke Processor 5.1 (Japan)

$899.99

Sản phẩm Vang số BIK BPR 8500 này là một thiết bị vô cùng chuyên nghiệp, đẳng cấp. Thiết bị được thừa hưởng nhiều tính năng vô cùng nổi bật của hai sản phẩm trước đó là BPR 6000 và BPR 8000.