(Mixing Digital) Gia Hân KA-3300SE Digital Echo + Reverb & Micro Mixing Amplifier All In One 2019

$1,299.99

Giải pháp karaoke tất cả trong một với digital Effect cao cấp lần đầu tiên có mặt tại USA
Một hệ thống bao gồm
– Microphone built-in
– Digital mixer built-in
– Bluetooth built-in
– USB music player
– Amplifier built-in
– Hdmi in/out
– DSP Echo/Reverb 2019
Và còn nhiều hơn nữa đang chờ Quý khách khám phá và thưởng thức.

Software Control Download HERE