(–Mask)Surgical mask 4 Layer – Khẩu Trang Y Tế 4 lớp cao cấp đạt chuẩn FDA Hoa Kỳ phòng ngừa Covid-19

$45.99

Surgical mask 4 Layer – Khẩu trang y tế cao cấp đạt chuẩn FAD Hoa Kỳ, giúp hỗ trợ phòng tránh Virus Covid-19 hiệu quả.
1 Hộp 50 cái – Free shipping USA.

Category: