Gia Hân SmartKaraoke Siêu Phẩm Karaoke Player & Media Center (6Tb-HDD)

$899.99

Gia Hân SmartKaraoke Siêu Phẩm Karaoke Player & Media Center, đầu karaoke với kho dữ liệu đầy đủ và chất lượng tốt nhất hiện nay, luôn cập nhật bài hát mới ra mắt và làm mới lại nhạc cũ liên tục hàng tháng, hàng tuần, thậm chí hàng ngày.
– Phiên bản 6TB HDD với 44.100(T4-2018) bài nhạc chọn lọc không trùng lặp (Free 1,45TB Space HDD Thoải mái Update nhạc mới khi cần từ 14 – 18 Tháng tiếp theo)
– Chọn bài hát thông qua Smartphone
– Chọn bài hát nhanh chóng và dễ dàng thông qua mã số trên sách nhạc đi kèm máy
Xem thêm 8TB HDD với 53.000(T4-2018) bài nhạc chọn lọc không trùng lặp (Free 1,4TB Space HDD Thoải mái Update nhạc mới khi cần từ 14 – 18 Tháng tiếp theo)
Phiên bản 10TB hãy liên hệ trực tiếp và luôn sẵn có để phục vụ Quý Khách.

Categories: ,