Gia Hân S-999HD Siêu Phẩm Smart Karaoke Player & Media Center (6Tb-HDD)

$899.99

Gia Hân S-999HD Siêu Phẩm Smart Karaoke Player & Media Center, đầu karaoke với kho dữ liệu đầy đủ và chất lượng tốt nhất hiện nay, luôn cập nhật bài hát mới ra mắt và làm mới lại nhạc cũ liên tục hàng tháng, hàng tuần, thậm chí hàng ngày.
– Phiên bản 6TB HDD với 45.100(T6-2018) bài nhạc chọn lọc không trùng lặp
– Chọn bài hát thông qua Smartphone
– Chọn bài hát nhanh chóng và dễ dàng thông qua mã số trên sách nhạc đi kèm máy
Xem thêm 8TB HDD với 60.600(T6-2018) bài nhạc chọn lọc không trùng lặp
Phiên bản 10TB hãy liên hệ trực tiếp và luôn sẵn có để phục vụ Quý Khách.

Categories: ,