Gia Hân KTV-8000HDII (6TB HDD) Đầu Karaoke 4K Chuyên Nghiệp

$899.99

Gia Hân KTV-8000HDII đầu karaoke với kho dữ liệu đầy đủ và chất lượng tốt nhất hiện nay, luôn cập nhật bài hát mới ra mắt và làm mới lại nhạc cũ liên tục mỗi tháng.

Kho dữ liệu đầy đủ các trung tâm karaoke lớn nhất từ trước tới nay, hơn 20 trung tâm được chia chính xác và bài bản, 10 khu vực thể loại nhạc giúp nhanh chóng tìm bài hát yêu thích nhất.
– Phiên bản 6TB HDD với 54.500Songs(Update_T8-2018) bài nhạc chọn lọc không trùng lặp
– Chọn bài hát thông qua Smartphone
– Chọn bài hát nhanh chóng và dễ dàng thông qua mã số trên sách nhạc đi kèm máy

Out of stock

Categories: ,